مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1388
  کارشناسی هنر
  گرایش نقاشی /دانشگاه هنر تهران / معدل 17

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۶
  عظیم خودرو
  کارشناس اداری پشتیبانی

  توضیحات: کارهای اداری -پیگیری کارهای مربوط به مشتریان-پاسخگویی مشتریان-بایگانی

 • فروردین ۱۳۸۷ تا اسفند ۱۳۹۲
  گردش روز ایران کیش
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش و قرارداد

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com