مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1387
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش مدیریت سیستم و بهره‌وری /دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب / معدل 19
 • 1381 تا 1386
  کارشناسی مهندسی مواد
  گرایش سرامیک /دانشگاه علم و صنعت ایران / معدل 15

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  سوپرپایپ اینترنشنال
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ کارشناس توسعه فرآیندها
 • شهریور ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۳
  توف نورد ایران
  کارمند صدور گواهینامه

دانش تخصصی

 • ممیزی استاندارد ISO 9001
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • پیاده‌سازی استاندارد ISO 14001
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت فرآیند‌های کسب‌و‌کار (BPM)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • استفاده از ابزارهای کیفی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ممیزی استاندارد ISO 9001
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • پیاده‌سازی استاندارد ISO 14001
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت فرآیند‌های کسب‌و‌کار (BPM)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • استفاده از ابزارهای کیفی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com