مختصری از من

موضوع پایان نامه کارشناسی:
تحقق یک سیستم نوروفیدبک با استفاده از نرم افزار های متن باز و ارزیابی استفاده از آن جهت ارتقاء توانمندی های ذهنی افراد سالم
در این پروژه ما سعی داشتیم توانمندی ذهنی افراد سالم و مشخصا قدرت توجه و تمرکز آن ها را از طریق اتصال دستگاه ثبت EEG به یک نرم افزار متن باز به نام Brainbay افزایش دهیم.
با نوشتن کدی در نرم افزار Brainbay دستگاه به نرم افزار متصل شد و با طراحی های مناسب در نرم افزار جهت دریافت سیگنال EEG از دستگاه و اعمال پردازش های مختلف از قبیل فیلتر کردن وFFT گرفتن از سیگنال و...امواج مختلف مغزی استخراج شد و ازطریق یک فیلم به فرد فیدبک داده میشد و درصورت داشتن توجه، دامنه موج بتای او ثبت و سپس با بررسی نتایج مشخص شد که در طی جلسات نوروفیدبک با این روش توجه و تمرکز افراد افزایش می یابد.
ارزیابی توجه و تمرکز افراد با استفاده از تست سنجش توجه TossA

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی پزشکی
  گرایش بیوالکتریک /دانشگاه اصفهان / معدل 16

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • 1دوره آموزشی جهت آشنایی با تجهیزات پزشکی در بیمارستان و دارای گواهی پایان دوره
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • گذراندن دروس تخصصی و دروس اختیاری چون BSP، EMG ،تصویربرداری و دروس عملی مانند مدارهای الکتریکی و الکترونیک و تکنیک پالس و کنترل خطی در آزمایشگاه
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار آماری spss
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار متلب
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان برنامه نویسی C#
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان برنامه نویسی C++
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار های آفیس، فوتوشاپ
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • 1دوره آموزشی جهت آشنایی با تجهیزات پزشکی در بیمارستان و دارای گواهی پایان دوره
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • گذراندن دروس تخصصی و دروس اختیاری چون BSP، EMG ،تصویربرداری و دروس عملی مانند مدارهای الکتریکی و الکترونیک و تکنیک پالس و کنترل خطی در آزمایشگاه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com