مختصری از من

I am an inventor and researcher
And new ideas in general has set up factories with production lines and special machines
And to secure new energy and hospital equipment
And ready to cooperate with any group that I could help them. And I know a public servant

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی BS computer
  گرایش Software trends /دانشگاه Azad University of Qazvin / معدل 16
 • 1387 تا 1391
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد قزوین / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  مرکز تحقیقات پارک فناوری
  پزشکی درمانی/پرستاری// مدیر پروژه
 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۵
  Research Center Technology Park
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ Medical Medical / Project Manager

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392

پروژه ها

 • 1395
  - To set up a hospital Intelligent Monitoring etc / project manager and thinker / / researcher and inventor of the nation's premier has 4 patents and has new ideas, etc.
  - To set up a hospital Intelligent Monitoring etc / project manager and thinker / / researcher and inventor of the nation's premier has 4 patents and has new ideas, etc.

  توضیحات: - To set up a hospital Intelligent Monitoring etc / project manager and thinker / / researcher and inventor of the nation's premier has 4 patents and has new ideas, etc.

 • 1394
  را ه اندازی مانیتورینگ هوشمند بیمارستانی و غیره
  مدیر پروژه و ایده پرداز

  توضیحات: دارای 4 اختراع و پژوهشگر و مخترع برتر کشور دارای ایده های نو و غیره

افتخارات

 • 1395

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مخترع و پژوهشگر و راه اندازی دستگاه های های تک
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Professional inventor and researcher and set up devices
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Professional inventor and researcher and set up devices
  100% Complete
  عنوان مدرک: Professional inventor and researcher and set up devices

ابزار و نرم افزار

 • کامپیوتر تحلیل گر برنامه نویسی و فلو چارت
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Computer Programmer Analyst and flowcharts
  100% Complete
  عنوان مدرک: Computer Programmer Analyst and flowcharts

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مخترع و پژوهشگر و راه اندازی دستگاه های های تک
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Professional inventor and researcher and set up devices
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Professional inventor and researcher and set up devices
  100% Complete
  عنوان مدرک: Professional inventor and researcher and set up devices
https://.com