مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه پیام نور

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۳۹۴
  شرکت اذین البرز
  مسئول دفتر/ ساختمانی

  توضیحات: در این شرکت به عنوان مسؤل دفتر .بازاریاب .و منشی. بودم

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک Icdl

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک از شرکت اموزشی
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک Icdl
https://.com