مختصری از من

اینجانب، علاقه مند به فعالیت در زمینه دینامیک و کنترل می باشم.

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  /دانشگاه خلیج فارس بوشهر / معدل 16.01

پروژه ها

 • 1395
  تحلیل جریان عبوری از روی مکعب (لبه تیز - با فیلت لبه - لبه پخ) در حالت unsteady

ابزار و نرم افزار

 • Matlab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Ansys ICEM
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Ansys Fluent
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Ansys Meshing
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Gambit
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Solidworks
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Powerpoint
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com