مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی زبان انگلیسی
  گرایش ترجمه /دانشگاه دریانوردی چابهار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • خلاقیت و نوآوری

دانش تخصصی

 • تدریس زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم
دانش تخصصی
 • تدریس زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com