مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد زبان انگلیسی
  گرایش مترجمی /دانشگاه شهید باهنرکرمان / معدل 16
 • 1386 تا 1391
  کارشناسی زبان انگلیسی
  گرایش مترجمی /دانشگاه شهیذ باهنر کرمان / معدل 13

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • تدریس و ترجمه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آلمانی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com