مختصری از من

شخصی سخت گیر، مسئول، قابل اعتماد و صادق هستم. به عنوان کارشناس IT همیشه مایل به یادگیری مهارت های جدید، هم در قالب کار فردی و هم در قالب کار گروهی می باشم.

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
  گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته /دانشگاه آزاد الکترونیکی / معدل 17.5
 • 1387 تا 1393
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش سخت افزار /دانشگاه آزاد تهران مرکز / معدل 13.5

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  آریا همراه سامانه
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ Microsoft Administrator
 • بهمن ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۳۹۵
  آریا همراه سامانه
  سخت افزار و شبکه/ Help Desk
 • آبان ۱۳۹۳ تا آذر ۱۳۹۴
  ویراکاو
  سخت افزار و شبکه/ System Administrator
 • خرداد ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۳
  گراهون
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس IT

پروژه ها

 • 1395
  Active Directory Federation Services
  Implementor
 • 1394
  Virtualization by Vmware Vsphere 5.5
  Implementor

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • ITIL
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • مبانی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Exchange Server
  80% Complete
  عنوان مدرک: Core Solution of Exchange 2013
 • MCSA
  80% Complete
  عنوان مدرک: MCSA 2012
 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNA
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ITIL
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • مبانی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Exchange Server
  80% Complete
  عنوان مدرک: Core Solution of Exchange 2013
 • MCSA
  80% Complete
  عنوان مدرک: MCSA 2012
 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNA
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com