مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا 1395
    فوق دیپلم نقشه کشی
    گرایش مکانیک /دانشگاه دانشکده فنی 1
https://.com