مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1387 تا هم اکنون
    کارشناسی ارشد مهندسی برق
    گرایش کنترل /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر / معدل 14
https://.com