مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی زبان انگلیسی
  گرایش زبان و ادبیات انگلیسی /دانشگاه تبریز / معدل 14.59

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵
  همتاپاک هیراد
  بازاریابی و فروش/ نماینده علمی
 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا آذر ۱۳۹۴
  صنایع غذایی درویش
  صنایع غذایی/ اپراتور

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانسوی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com