مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1374 تا 1378
  کارشناسی متالورژی
  گرایش صنعتی /دانشگاه ازاد واحد یزد / معدل 15

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۸۲ تا اسفند ۱۳۸۷
  صنایع ریخته گری سهند
  کنترل کیفی

دانش تخصصی

 • ریخته گری چدنها و الیاژهای اهنی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزارهای متالورژی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ریخته گری چدنها و الیاژهای اهنی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com