مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1390
  کارشناسی حسابداری
  گرایش کلیه گرایش ها /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 14
 • 1385 تا 1390
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت طلیعه داران مهر سرو
  مالی و حسابداری/ حسابدار مالی و صنعتی و فروش
 • مرداد ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴
  شرکت تولیدی سوخت آما
  مالی و حسابداری/ حسابدار مالی و صنعتی
 • تیر ۱۳۸۶ تا مرداد ۱۳۹۴
  شرکت بین المللی محصولات پارس
  مالی و حسابداری/ حسابدار مالی و صنعتی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی فرا پیام
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی سیاق
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com