مختصری از من

با حدود سی سال سابقه مدیریت در شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (یران ایر - هما) به عنوان رئیس شعبه شهر های یزد - ساری - بندر عباس و کشور قطر خدمت نموده ام و پس از بازنشستگی نیز در زمینه مدیریت شرکت های هواپیمایی فعایت نموده ام.

سوابق تحصیلی

 • 1372 تا 1377
  کارشناسی مدیریت
  گرایش مدیریت دولتی /دانشگاه دانشگاه مازندران - دانشگاه هرمزگان

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۹ تا هم اکنون
  شرکت صبای هما
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ عضو هیات مدیره
 • فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۵
  صندوق بازنشستگی هما
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ مدیرعامل
 • فروردین ۱۳۸۱ تا فروردین ۱۳۸۹
  آژانس هواپیمایی پرشین گلف
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ مدیر عامل
 • فروردین ۱۳۵۴ تا فروردین ۱۳۸۱
  هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران - ایران ایر هما
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ مدیر رسیدگی به شکایات مسافرین - تهران
 • فروردین ۱۳۵۱ تا فروردین ۱۳۵۴
  بانک سپه
  مالی و حسابداری/ کارمند و مسئول حسابداری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

دانش تخصصی

 • هواپیمایی
  100% Complete
  عنوان مدرک: Ticketing/Gabriel/ Homak/ Finance and Accounting

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • هواپیمایی
  100% Complete
  عنوان مدرک: Ticketing/Gabriel/ Homak/ Finance and Accounting
https://.com