مختصری از من

اینجانب تمامی موارد فوق را تایید میکنم

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  فوق دیپلم ایمنی بهداشت واحد های صنفی
  /دانشگاه علمی وکاربردی

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  حراست و حفاظت فیزیکی حرفه ای
  حراست

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • ورزشی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ورزشی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com