مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    کارشناسی عمران
    گرایش عمران /دانشگاه آزاد کاشان
https://.com