مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  فوق دیپلم کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه موسسه آموزش عالی خراسان / معدل 12.94

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۳
  شرکت پشتیبانی امور دام خراسان رضوی
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ رایانه

  توضیحات: فعالیت در واحد رایانه تعمیر، نصب و راه اندازی ،کار با نرم افزارهای اداری

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی NET.
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی C++
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ویژال بیسیک
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • برنامه نویسی NET.
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی ++C
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ویژال بیسیک
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی NET.
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی C++
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ویژال بیسیک
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com