مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  فوق دیپلم مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه فیروزکوه

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۵
  ره طب پویان
  مدیر بازرگانی

  توضیحات: 6 سال سابقه مدیریت بازرگانی در شرکت ره طب پویان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • مکاتبات بازرگانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اسپانیایی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com