مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه محقق اردبیلی / معدل 16

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • برنامه نویسی NET.
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی جاوا
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی جاوا اسکریپت (JavaScript)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی وب
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Object Oriented Design Patterns
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • پایگاه داده
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • پیکربندی و عیب یابی شبکه های کامپیوتری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Studio Ultimate
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Eclipse IDE
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Web Design (طراحی وب)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی C++
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تولید و طراحی نرم افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Entity Framework
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML5
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS 3
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • JQuery
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • bootstrap
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه نویسی NET.
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی جاوا
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی جاوا اسکریپت (JavaScript)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی وب
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Object Oriented Design Patterns
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • پایگاه داده
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • پیکربندی و عیب یابی شبکه های کامپیوتری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Studio Ultimate
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Eclipse IDE
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Web Design (طراحی وب)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی C++
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تولید و طراحی نرم افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Entity Framework
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML5
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS 3
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • JQuery
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • bootstrap
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com