مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا هم اکنون
  دیپلم کامپیوتر
  / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۴
  برق تهران منطقه افسریه
  مدیر آی تی

دانش تخصصی

 • علوم کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اینترنت
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • علوم کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com