مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه موسسه آموزش عالی تاکستان / معدل 14

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۵
  دفتر خدمات دولت 17 شهریور تاکستان
  کارمند دفتر
 • فروردین ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۴
  کشتارگاه صبا مرغ زنجان
  مسئول دفتر/ کارمند دفتری
 • فروردین ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۲
  شرکت بامداران خرمدشت
  کارمند اداری
 • فروردین ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۰
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مسئول سایت کامپیوتری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • زبان های برنامه نویسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبکه و سخت افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کارشناس امور اداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی صفحات وب
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Access
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Team Viewer
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان های برنامه نویسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبکه و سخت افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کارشناس امور اداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی صفحات وب
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com