مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه فناوری های نوین قوچان / معدل 16

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • برق قدرت , تعمیرات سخت افزاری و نرم افزاری لپ تاپ،سیستم و موبایل
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برق قدرت , تعمیرات سخت افزاری و نرم افزاری لپ تاپ،سیستم و موبایل
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
https://.com