مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1390
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش علوم کامپیوتر /دانشگاه پیام نور

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت کوشا
  سخت افزار و شبکه/ مسئول انفرماتیک
  تصویر مدرک

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • مهندسی شبکه
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com