مختصری از من

بسیار علاقمند هستم که در زمینه منابع انسانی وامور آموزشی کارکرده و مطالبی را بیاموزم و درامور جاری بکار ببندم

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1387
  کارشناسی علوم تربیتی
  گرایش مدیزیت و برنامه ریزی آموزشی /دانشگاه پیام نور / معدل 13

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۱ تا مرداد ۱۳۹۵
  بیمه کار آفرین
  بازاریابی و فروش/ مدیر فروش ومسول آموزش
 • فروردین ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۰
  صنایع چوب تندیس
  اپراتور دستگاه

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com