مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا 1394
    کارشناسی ارشد حسابداری
    گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد اسلامی اراک / معدل 16
https://.com