مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  دیپلم تجربی

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  موسسه حقوقی
  مسئول دفتر/ کارشناس ثبت
 • بهمن ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  موسسه کاریابی
  مسئول دفتر/ کارشناس
 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  موسسه خدماتی نظافتی پرستاری
  کارگزینی و مشاوره
 • فروردین ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  بیمه سامان
  کارشناس فروش

ابزار و نرم افزار

 • Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com