مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1388
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه صنایع و معادن تهران

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  راهکار سرزمین هوشمند
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارمند اداری

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • معماری داخلی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک بین المللی معماری داخلی از خانه ی عمران

ابزار و نرم افزار

 • اینترنت_ افیس_ rhino_vray_نصب و راه اندازی سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • معماری داخلی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک بین المللی معماری داخلی از خانه ی عمران
https://.com