مختصری از من

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدريس در دانشگاه مباركه عملي و تخصصي
 • 1395
  تدريس دانشگاه عملي تخصصي مربيگري امادگي جسماني مريگري درجه ٣ پرورش اندام

افتخارات

 • 1380
  سابقه قهرماني كشوري ( شنا ،قايقراني ، سينكورونايز، دو ميداني )

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • تربيت بدني
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تربيت بدني
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com