مختصری از من

بدنبال موقعیتی پویا و مکفی،با اتکا به پیش زمینه قوی در زمینه طراحی معماری و دکوراسیون داخلی و طراحی نما
جویای عضویت درمحیطی پویا بطوریکه کار و تصمیم، تشخیص داده شده و برای آنها ارزش قائل شد
برای بدست آوردن موقعیتی که مرا قادر سازد،با تکیه بر تشویق و چالشهای کاری،مهارت بخشیده و رشد حرفه ای را ادامه دهم. اتکا به توانایی شخصی خود و توانایی محیط های تیمی را عامل دیگری برای رشد خود می دانم.

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1392
  کارشناسی مهندسی معماری
  /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۴ تا مرداد ۱۳۹۴
  شرکت آرمان طرح
  مهندسی عمران/ معماری/ طراحی و ارائه به صورت سه بُعدی
 • شهریور ۱۳۸۸ تا تیر ۱۳۹۲
  Laakposht Atelier
  مهندسی عمران/ معماری/ طراحی و ارائه به صورت سه بُعدی

  توضیحات: مشاوره و انجام در پروژه های دانشجویی در طراحی معماری و نمای ساختمان های مسکونی و دکوراسیون داخلی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • • Animal Welfare
 • • Arts and Culture
 • • Children
 • • Civil Rights and Social Action
 • • Education
 • • Environment
 • • Health
 • • Human Rights
 • • Politics
 • • Poverty Alleviation

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • تدریس نرم افزارهای تخصصی رشته مهندسی معماری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk Revit Architecture
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk 3ds Max
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آلمانی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تدریس نرم افزارهای تخصصی رشته مهندسی معماری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com