مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد شیمی
  گرایش تجزیه /دانشگاه دانشکده شیمی واحد تهران شمال / معدل 17
 • 1389 تا 1394
  کارشناسی شیمی
  گرایش کاربردی /دانشگاه دانشکده شیمی واحد تهران شمال / معدل 13

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  موسسه ونوس
  منابع انسانی و آموزش/ مشاور تحصیلی

  توضیحات: کاراموزی و آشنایی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  تدریس خصوصی
  منابع انسانی و آموزش/ شیمی دبیرستان
 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  تدریس خصوصی
  منابع انسانی و آموزش/ ریاضی دو و معادلات دیفرانسیل و شیمی عمومی 1 و 2 و شیمی تجزیه 1و2 و دستگاهی در دانشگاه
 • فروردین ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۳
  داروخانه نادرشاه
  داروسازی و بیو تک/ نسخه پیچ و فروشنده

  توضیحات: بعنوان کاراموزی

 • آذر ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۲
  جمعیت دانشجویی امام علی (ع)
  منابع انسانی و آموزش/ مدرس مقطع دبستان

  توضیحات: بعنوان خیریه

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزش: بدنسازی - شنا - اسب سواری -

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی چهره و نقاشی با ذغال و مدادرنگی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی چهره و نقاشی با ذغال و مدادرنگی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com