مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد IT management
  گرایش Advanced information systems /دانشگاه Azad University of Science Research / معدل 18.5
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی computer engineer
  گرایش hardware /دانشگاه Islamic Azad University West Tehran Branch / معدل 15

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  Ava System Negar
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ Front End developer
 • خرداد ۱۳۹۶ تا دی ۱۳۹۶
  SarayeDanesh(ghalamchi)
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ Front End developer
 • فروردین ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۵
  Payla Commodity Sales Network
  بازاریابی و فروش/ content developer

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  private ICDL teaching
 • 1395
  private English language teaching

پروژه ها

 • 1396
  www.sarayedanesh.sch.ir
  FrontEnd Developer

  توضیحات: Designed as zero to 100 of Sarayedanesh website along with admin panel of Saraye danesh website

 • 1396
  Magicalviolin
  FrontEnd Developer

  توضیحات: Designed as zero to 100 of Magicallviolin

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • I am interested in collaborating on site design, computer training, and English language training at charity organizations

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • HTMLHTML5
  80% Complete
  عنوان مدرک: CIW
 • csscss3
  80% Complete
  عنوان مدرک: CIW
 • JavaScript
  60% Complete
  عنوان مدرک: CIW
 • JQuery
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Bootstrap
  80% Complete
  عنوان مدرک: CIW
 • AngularJS
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET Web Forms
  40% Complete
  عنوان مدرک: MCSD
 • ASP.NET MVC
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET Web Forms
  40% Complete
  عنوان مدرک: MCSD
 • Microsoft SQL Server
  40% Complete
  عنوان مدرک: MCSD
 • AJAX
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • React
  20% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
 • Microsoft Access
  60% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
 • Microsoft Visio
  80% Complete
  عنوان مدرک: MCSD
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
 • WordPress
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: Diplom Of Safir english academy
دانش تخصصی
 • HTMLHTML5
  80% Complete
  عنوان مدرک: CIW
 • csscss3
  80% Complete
  عنوان مدرک: CIW
 • JavaScript
  60% Complete
  عنوان مدرک: CIW
 • JQuery
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Bootstrap
  80% Complete
  عنوان مدرک: CIW
 • AngularJS
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET Web Forms
  40% Complete
  عنوان مدرک: MCSD
 • ASP.NET MVC
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET Web Forms
  40% Complete
  عنوان مدرک: MCSD
 • Microsoft SQL Server
  40% Complete
  عنوان مدرک: MCSD
 • AJAX
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • React
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com