مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه غیرانتفاعی خاتم / معدل 17.09

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  رستوران بلدرچین
  صندوق دار

نقاط قوت رفتاری

 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com