مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی. جنگلداری. پایان نامه در زمینه اقتصاد کشاورزی.
  گرایش جنگلداری. اقتصاد کشاورزی /دانشگاه دولتی منابع طبیعی گرگان / معدل 16

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۸۹ تا تیر ۱۳۹۵
  شرکت اندیشه پرداز اوراسیا
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس پروژه_طراح وبسایت

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  مقالات پذیرفته شده: 1. دانشگاه دولتی تهران 2. دانشگاه دولتی ساری

پروژه ها

 • 1389
  تولید نرم افزارهای چند رسانه ای
  کارشناس پروژه

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Web Design (طراحی وب)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Web Design (طراحی وب)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com