مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی نرم افزار
  گرایش فناوری ارتباطات /دانشگاه آزاد / معدل 16

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۴
  شرکت برنامه نویسی
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ پشتیبان کامپیوتری..طراحی وب سایت..

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهندسی نرم افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک: برنامه نویسی پشتیبانی کامپیوتری

ابزار و نرم افزار

 • فناوری اطلاعات (IT)
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی نرم افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک: برنامه نویسی پشتیبانی کامپیوتری
https://.com