مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1385 تا 1394
    کارشناسی ارشد ارشد ارتباطات
    گرایش مدیریت رسانه /دانشگاه آراد اسلامی - واحد پردیس بین المللی کیش / معدل 16
https://.com