مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  فوق دیپلم معماری
  گرایش معماری /دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام شهر

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  ترجمه کتاب safran ansiklopedisi 2
 • 1394
  ترجمه کتاب safran ansıklopedisi
 • 1394
  ترجمه osmanlı kanunnamesı
 • 1392
  ترجمه مقاله ibn snanın hayatı
 • 1392
  ترجمه مقاله mevlana ve felsefesı

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • زبان ترکی استانبولی
  100% Complete
  عنوان مدرک: Tömer
دانش تخصصی
 • زبان ترکی استانبولی
  100% Complete
  عنوان مدرک: Tömer
https://.com