مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش همه ی گرایش ها /دانشگاه دانشگا
 • 1392 تا 1395
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش بدون گرایش /دانشگاه کاشان / معدل 15

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com