مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی معماری
  گرایش معماری /دانشگاه سوره / معدل 18

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Autodesk 3ds Max
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com