مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1390
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه علم و صنعت ایران / معدل 13.56

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۳ تا دی ۱۳۹۵
  ستاد مرکزی راهیان نور کشور
  سخت افزار و شبکه/ مدیر فناوری اطلاعات

  توضیحات: ثبت حضور زائران راهیان نور در سالنامه آماری کشور

پروژه ها

 • 1394
  راه اندازی سامانه جامع آمارگیری از زائران راهیان نور جهت ثبت آمار زائران تحت نظارت مرکز آمار ایران
  مدیر پروژه

افتخارات

 • 1388
  کسب مقام چهارم مسابقات خودروی پاک دانشگاه شریف با خودروی درایا، دانشگاه علم و صنعت ایران

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بهینه سازی شبکه های موبایل
  60% Complete
  عنوان مدرک: پیشروتل

ابزار و نرم افزار

 • پیکربندی شبکه با Keio Control
  80% Complete
  عنوان مدرک: خود آموز
 • مهارت های هفت گانه ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک: خودآموز
 • Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک: خودآموز

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: خود آموز
دانش تخصصی
 • مهارت های هفت گانه ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بهینه سازی شبکه های موبایل
  60% Complete
  عنوان مدرک: پیشروتل
https://.com