مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی حقوق
  /دانشگاه دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج / معدل 14.5

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  ندریس زبان انگلیسی(کودکان)
 • 1394
  تدریس زبان انگلیسی(کودکان)
 • 1393
  تدریس زبان انگلیسی(کودکان)
 • 1393
  آموزش هنر و اریگامی(خلاقیت کودکان)

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com