مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی برق
  /دانشگاه دانشگاه علوم دریایی نوشهر / معدل 15.3

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com