مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  فوق دیپلم کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه پردیس

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۹۵
  تکنودیجیتال
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ خدمات نرم افزار

نقاط قوت رفتاری

 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com