مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی حسابداری
  گرایش دولتی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج / معدل 14

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  گواهی برگزاری سمینار تخصصی حسابداری
 • 1393
  گواهی جهت برگزاری سمینار تخصصی حسابداری

افتخارات

 • 1395
  لوح سپاس جهت برگزاری سمینار تخصصی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • حسابداری مالی - همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com