مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد اسلامی قم / معدل 12.5

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا اردیبهشت ۱۳۹۶
  بازرگانی حضرتی
  مالی و حسابداری/ حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مالی و حسابداری
  20% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • هلو
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مالی و حسابداری
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com