مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
  گرایش بیوتکنولوژی /دانشگاه تهران
 • 1386 تا 1391
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش پتروشیمی /دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

ابزار و نرم افزار

 • superpro designer
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • SuperPro Designer
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • COMSOL Multiphysics
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانسوی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com