مختصری از من

بسيار علاقهمند هستم تا تخصص و انگيزه خود را با تيم در حال توسعه شما به اشتراك بگذارم .چند ويژگى بارز من كه مى تواند در پيشبرد اهداف سازمانى شما مفيد باشد روحيه ى با لاى كار تيمى و مسئوليت پذيرى من است كه تا كنون در موفقيت هاى حرفه ائى من بسيار مؤثر بوده و عامل مهمى كه توان مضاعفى در اين زمينه به من مى دهد علاقه مندى بالاى من به اين حوزه است

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد علوم صنايع غذايى
  گرایش تكنولوژى مواد غذايى /دانشگاه علوم تحقيقات تهران

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۵
  فروشگاه مواد غذايى
  صنایع غذایی/ مدير داخلى
 • تیر ۱۳۹۱ تا تیر ۱۳۹۴
  كارخانه ارد
  صنایع غذایی/ مدير كنترل كيفيت

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • حسابداری حقوق و دستمزد
  20% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مديريت صنعتى
 • اصول حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مديريت صنعتى
 • نرم افزار حسابداری پاتریس
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کاربرد اکسل در حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • HACCP
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان ملى استاندارد
 • GMP
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان ملى استاندارد
 • GLP
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان ملى استاندارد
 • HSE
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان ملى استاندارد
 • Strategy for Performance Excellence 5S
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان ملى استاندارد
 • مستندسازی و گزارش‌ نویسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان ملى استاندارد
 • مدیریت کیفیت ISO 9001
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان ملى استاندارد
 • مميزى داخلى iso 9001
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان ملى استاندارد
 • تهیه گزارشات مدیریت
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان ملى استاندارد
 • بهداشت محیط
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان ملى استاندارد

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنى حرفه اى

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری حقوق و دستمزد
  20% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مديريت صنعتى
 • اصول حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مديريت صنعتى
 • نرم افزار حسابداری پاتریس
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کاربرد اکسل در حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • HACCP
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان ملى استاندارد
 • GMP
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان ملى استاندارد
 • GLP
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان ملى استاندارد
 • HSE
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان ملى استاندارد
 • Strategy for Performance Excellence 5S
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان ملى استاندارد
 • مستندسازی و گزارش‌ نویسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان ملى استاندارد
 • مدیریت کیفیت ISO 9001
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان ملى استاندارد
 • مميزى داخلى iso 9001
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان ملى استاندارد
 • تهیه گزارشات مدیریت
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان ملى استاندارد
 • بهداشت محیط
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان ملى استاندارد
https://.com