مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش سیستمهای اقتصادی /دانشگاه پیام نور
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی اقتصاد
  گرایش نظری /دانشگاه پیام نور

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۱ تا آذر ۱۳۹۵
  شرکت خصوصی کیشران سامان
  بازاریابی و فروش/ مدیریت فروش و بازرگانی
 • فروردین ۱۳۸۶ تا اسفند ۱۳۹۱
  هواپیمای جمهوری اسلامی ایران ( هما )
  مالی و حسابداری/ فروش بلیط های داخلی و خارجی

  توضیحات: شرکت در دوره های تخصصی و کسب گواهینامه بین المللی با با لاترین امتیاز ممکن

 • تیر ۱۳۸۴ تا اسفند ۱۳۹۱
  هواپیمای جمهوری اسلامی ایران ( هما )
  سرپرست ترافیک

  توضیحات: شرکت در دوره های تخصصی و کسب گواهینامه دوره با بالاترین نمره در سطح بین المللی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزشهای همگانی
 • فوتبال
 • دوچرخه سواری
 • ورزشهای دریایی
 • عکاسی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ( هما )
  100% Complete
  عنوان مدرک: SDCS LOAD PLANNING
 • هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ( هما )
  100% Complete
  عنوان مدرک: SDCS CHEK-IN SUPERVISORY
 • هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ( هما )
  100% Complete
  عنوان مدرک: SDCS CHEK-IN
 • شرکتهای هواپیمایی و هندلینگ مسافر
  100% Complete
  عنوان مدرک: Basic Ramp Handeling -IRAN AIR
 • شرکتهای هواپیمایی و هندلینگ مسافر
  100% Complete
  عنوان مدرک: Basic Passenger Services- IRANAIR
 • هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ( هما )
  100% Complete
  عنوان مدرک: Basic Cargo Sales & Handling
 • هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ( هما )
  100% Complete
  عنوان مدرک: Basic Load Control

ابزار و نرم افزار

 • SDCS
  100% Complete
  عنوان مدرک: CHEK-IN Supervisory
 • SDCS
  100% Complete
  عنوان مدرک: LOAD PLANNING
 • SDCS
  100% Complete
  عنوان مدرک: CHEK-IN

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ( هما )
  100% Complete
  عنوان مدرک: SDCS LOAD PLANNING
 • هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ( هما )
  100% Complete
  عنوان مدرک: SDCS CHEK-IN SUPERVISORY
 • هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ( هما )
  100% Complete
  عنوان مدرک: SDCS CHEK-IN
 • شرکتهای هواپیمایی و هندلینگ مسافر
  100% Complete
  عنوان مدرک: Basic Ramp Handeling -IRAN AIR
 • شرکتهای هواپیمایی و هندلینگ مسافر
  100% Complete
  عنوان مدرک: Basic Passenger Services- IRANAIR
 • هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ( هما )
  100% Complete
  عنوان مدرک: Basic Cargo Sales & Handling
 • هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ( هما )
  100% Complete
  عنوان مدرک: Basic Load Control
https://.com