مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا هم اکنون
    کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
    گرایش سیستمهای اقتصادی /دانشگاه پیام نور
  • 1388 تا 1392
    کارشناسی اقتصاد
    گرایش نظری /دانشگاه پیام نور

پیشینه شغلی

  • تیر ۱۳۹۱ تا آذر ۱۳۹۵
    شرکت خصوصی کیشران سامان
    بازاریابی و فروش/ مدیریت فروش و بازرگانی
  • فروردین ۱۳۸۶ تا اسفند ۱۳۹۱
    هواپیمای جمهوری اسلامی ایران ( هما )
    مالی و حسابداری/ فروش بلیط های داخلی و خارجی

    توضیحات: شرکت در دوره های تخصصی و کسب گواهینامه بین المللی با با لاترین امتیاز ممکن

  • تیر ۱۳۸۴ تا اسفند ۱۳۹۱
    هواپیمای جمهوری اسلامی ایران ( هما )
    سرپرست ترافیک

    توضیحات: شرکت در دوره های تخصصی و کسب گواهینامه دوره با بالاترین نمره در سطح بین المللی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

  • ورزشهای همگانی
  • فوتبال
  • دوچرخه سواری
  • ورزشهای دریایی
  • عکاسی

نقاط قوت رفتاری

  • انعطاف پذیری
  • تعهد و انگیزه خدمت
  • حل مسئله و تصمیم گیری
  • خود مدیریتی
  • رهبری
  • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
  • مشتری مداری

دانش تخصصی

  • هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ( هما )
    100% Complete
    عنوان مدرک: SDCS LOAD PLANNING
  • هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ( هما )
    100% Complete
    عنوان مدرک: SDCS CHEK-IN SUPERVISORY
  • هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ( هما )
    100% Complete
    عنوان مدرک: SDCS CHEK-IN
  • شرکتهای هواپیمایی و هندلینگ مسافر
    100% Complete
    عنوان مدرک: Basic Ramp Handeling -IRAN AIR
  • شرکتهای هواپیمایی و هندلینگ مسافر
    100% Complete
    عنوان مدرک: Basic Passenger Services- IRANAIR
  • هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ( هما )
    100% Complete
    عنوان مدرک: Basic Cargo Sales & Handling
  • هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ( هما )
    100% Complete
    عنوان مدرک: Basic Load Control

ابزار و نرم افزار

  • SDCS
    100% Complete
    عنوان مدرک: CHEK-IN Supervisory
  • SDCS
    100% Complete
    عنوان مدرک: LOAD PLANNING
  • SDCS
    100% Complete
    عنوان مدرک: CHEK-IN

زبان

  • انگلیسی
    60% Complete
    عنوان مدرک:
دانش تخصصی
  • هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ( هما )
    100% Complete
    عنوان مدرک: SDCS LOAD PLANNING
  • هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ( هما )
    100% Complete
    عنوان مدرک: SDCS CHEK-IN SUPERVISORY
  • هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ( هما )
    100% Complete
    عنوان مدرک: SDCS CHEK-IN
  • شرکتهای هواپیمایی و هندلینگ مسافر
    100% Complete
    عنوان مدرک: Basic Ramp Handeling -IRAN AIR
  • شرکتهای هواپیمایی و هندلینگ مسافر
    100% Complete
    عنوان مدرک: Basic Passenger Services- IRANAIR
  • هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ( هما )
    100% Complete
    عنوان مدرک: Basic Cargo Sales & Handling
  • هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ( هما )
    100% Complete
    عنوان مدرک: Basic Load Control
https://.com