مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1392
  کارشناسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه آزاد لاهیجان

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۴
  انتظامی
  مسئول دفتر/ دفتر دار

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • برق صنعتی
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فنی و حرفه ای
 • PLC
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برق صنعتی
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فنی و حرفه ای
 • PLC
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com