مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه آزاد واحد قشم / معدل 15

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۵
  شرکت عمران آبشار اسپادانا
  مهندسی عمران/ معماری/ کارشناس اجرایی
 • مهر ۱۳۹۰ تا تیر ۱۳۹۳
  شرکت دخانیات قشم
  صنایع غذایی/ کارشناس کنترل کیفیت
 • دی ۱۳۸۷ تا مهر ۱۳۹۳
  شرکت حمل و نقل بهبران
  مسئول دفتر/ مدیر داخلی

پروژه ها

 • 1391
  شهرک مسکونی شهید کشوری اصفهان
  کارشناس اجرایی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com